Algemene voorwaarden Jheronimus Forever

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Bekking & Blitz B.V

Hardwareweg 9

3821 BL Amersfoort

E-mailadres: info@jheronimusforever.nl

KvK-nummer: 31027800


Artikel 3 - Toepasselijkheid 


Artikel 4 - Het aanbod 


Artikel 5 - De overeenkomst 


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten   


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten   


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht   


Artikel 9 - De prijs 


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie   


Artikel 11 - Levering en uitvoering 


Artikel 12 - Duurtransacties   


Artikel 13 - Betaling 


Artikel 14 - Klachtenregeling   


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen